Tạo một Menu trong WordPress

by

Menu là một thành phần không thể thiếu của Website. Nó giúp người đọc dễ dàng truy cập vào các thông tin quan trọng, hoặc truy cập vào các danh mục bài viết.

Để tạo menu trong WordPress, bạn vào phần Giao diện – Menu

Đặt tên cho Menu và nhấn Tạo trình đơn.

Bạn có thể thêm Menu là một trang, một bài viết, một chuyên mục bài viết, hoặc có thể tự tạo một liên kết. Chỉ cần tick chọn các nội dung cần dùng và nhấn thêm vào Menu. Bạn có thể kéo di chuyển các menu để sắp xếp chúng. Nếu muốn Sub Menu thì kéo nó thụt vào so với Menu chính.

Tiếp theo bạn nên chọn vị trí Hiển thị Menu đó. Tuỳ từng theme mà sẽ có các vị trí như trên hình hoặc nhiều hơn.

Sau khi tạo bạn lưu lại Menu và ra trang chủ xem thành quả.

div>

You may also like

Bình chọn

avatar