Shortcode là gì? Sử dụng Shortcode thế nào?

by

Shortcode trong WordPress là gì?

Shortcode là một đoạn mã rút gọn, sử dụng để thay thế một nội dung hoặc một chức năng của một function đã được định nghĩa trước đó trong WordPress. Shortcode có thể được chèn vào một trang, bài viết, hoặc chèn vào trong code của theme. Điều này mang lại nhiều lợi ích, với một chức năng bạn có thể viết một lần vào function và dùng shortcode để hiển thị nó bất cứ đâu trong trang Web.

Làm thế nào để tạo một shortcode?

Để tạo một Shortcode các bạn phải tạo một đoạn mã chức năng vào file Function và đăng ký Shortcode cho chức năng đó. Có 2 bước chính để tạo 1 Shortcode.

1 – Thiết lập function thực thi code trong shortcode.

2 – Tạo một tên shortcode dựa vào function đã tạo cho nó.

Chúng ta có một ví dụ đơn giản là hiển thị ra dòng chữ Hello World bằng Shortcode. Đầu tiên phải tạo function hiển thị Hello World vào file function.php

Sau khi tạo function, chúng ta đăng ký Shortcode có tên ứng với function đã tạo, tên shortcode không được chứa khoảng trắng.

Để chèn shortcode vào bài viết hoặc trang, chúng ta chỉ cần chèn đoạn [call_hello] vào nội dung. Chúng ta sẽ có kết quả là dòng chữ “Hello World!” hiển thị ra màn hình.

Hoặc nếu bạn muốn chèn shortcode này vào giao diện, bạn phải dùng đoạn mã sau:

Plugin tạo shortcode

Nếu muốn sử dụng shortcode đơn giản như chèn nút, tạo cột, chèn slider,… bạn có thể dùng một Plugin WordPress có sẵn như là Shortcode Ultimate. Plugin này hỗ trợ 50 chức năng có sẵn và bạn có thể chèn vào bài viết thông qua shortcode nó cung cấp. Chỉ cần cài đặt và kích hoạt nó trong trang Plugin. Khi tạo trang hoặc bài viết, bạn sẽ thấy một nút chèn shortcode.

div>

You may also like

Bình chọn

avatar