Một số thiết lập cho WordPress

by

Quản trị WordPress

Đăng nhập vào trang quản trị WordPress. Cùng lướt qua những thiết lập cơ bản trong WordPress nhé.

 • Trang chủ: tổng quan các thông tin và các menu chức năng.
 • Cập nhật: thông báo những theme hoặc plugin có bản cập nhật mới.
 • Bài viết: quản lý và tạo bài viết cho Website của bạn. Trong menu bài viết còn có các menu Chuyên mục và Thẻ, để sắp xếp bài viết chi tiết hơn.
 • Thư viện: nơi quản lý và tải lên hình ảnh.
 • Trang: cũng giốn như bài viết, nhưng thường được dùng để tạo các nội dung sườn cho Website như là trang chủ, giới thiệu, liên hệ,..
 • Phản hồi: thống kê và quản lý comment trên bài viết.
 • Giao diện: nơi quản lý, cài đặt, cấu hình, sửa code cho giao diện Website.
 • Plugin: nơi quản lý và cài đặt các plugin chức năng khác nhau cho Website.
 • Thành viên: tạo và quản lý thành viên.
 • Công cụ: các công cụ trích xuất dữ liệu (ít dùng)
 • Cài đặt: cài đặt các thông tin và cấu hình cho Website của bạn. Các thông tin bạn cần quan tâm như:
Thông tin cơ bản về Website của bạn. Nếu Website bạn có cho đăng ký thành viên thì nên chọn Ai cũng có thể đăng ký
Bố cục trang chủ: trang chủ sẽ hiển thị bài viết mới nhất hoặc một trang chủ được thiết lập riêng. Nếu chọn trang tĩnh làm trang chủ thì bạn phải thiết kế một trang chủ theo ý mình bằng code hoặc bằng các plugin hỗ trợ.
Thiết lập đường dẫn tĩnh theo ý thích để Website có một đường dẫn đẹp và thân thiện với SEO
div>

You may also like

Bình chọn

avatar