File function.php trong WordPress là gì?

by

Một cách để thay đổi các tính năng mặc định của WordPress là sử dụng tệp có tên function.php. File này luôn luôn xuất hiện trong thư mục theme đang dùng..

Function.php là gì?

Tệp Function hoạt động giống như một Plugin WordPress, thêm các tính năng và chức năng cho một trang web WordPress thông qua mã PHP. Bạn có thể sử dụng nó để gọi các hàm PHP gốc, các hàm WordPress hoặc để xác định các hàm của riêng bạn.

Điều này có nghĩa là, thay vì bạn cài đặt một plugin WordPress để thực hiện chức năng gì đó, bạn có thể chèn code trực tiếp vào file function.php. Tất nhiên bạn phải biết code các chức năng mình đang cần, hoặc tìm và copy nó trên mạng. Việc sử dụng code thay vì plugin sẽ giúp WordPress bớt nặng và an toàn hơn.

Có sự khác biệt giữa việc sử dụng plugin và function.php.

Một plugin WordPress:

  • Chỉ thực hiện khi được kích hoạt riêng lẻ thông qua bảng Plugins.
  • Áp dụng cho tất cả các chủ đề.
  • Yêu cầu văn bản Tiêu đề duy nhất cụ thể.
  • Được lưu trữ trong wp-content / plugin, thường là trong thư mục con.

Một file Function

  • Chỉ thực hiện trong một giao diện nào đó nhất định, vì nó là một tập tin của giao diện. Nếu thay đổi giao diện, bạn phải copy code chức năng vào file function.php của giao diện mới.
  • Được lưu trữ với mỗi giao diện trong thư mục của giao diện đó.
  • Mỗi giao diện có file function.php riêng, nhưng chỉ các file function nằm trong giao diện được kích hoạt là có tác dụng.

Nếu bạn có sử dụng Child Theme, file function.php trong Child theme sẽ thay thế cho file function.php trong Theme gốc.

Sử dụng file function, bạn có thể:

  • Sử dụng WordPress Hook, bộ sưu tập lớn các hành động và bộ lọc WordPress có thể thay đổi hầu hết mọi thứ mà WordPress làm. Ví dụ: với bộ lọc excerpt_length, bạn có thể thay đổi độ dài Bài đăng của bạn (từ mặc định là 55 từ).
  • Bật các tính năng của WordPress như add_theme_support () để bật Hình thu nhỏ bài đăng, Định dạng bài đăng và Menu điều hướng.
  • Thêm các chức năng bạn muốn sử dụng lại trong từ các giao diện khác.

Chú ý: nếu một Plugin WordPress gọi cùng chức năng hoặc bộ lọc, như bạn làm trong function.php, Website của bạn có thể bị lỗi.

div>

You may also like

Bình chọn

avatar