Các đoạn code với bài viết trong WordPress

by

WordPress là một CMS hướng tới việc sử dụng đơn giản và thân thiện với hầu hết người dùng. Nó được trang bị sẵn rất nhiều các đoạn code chức năng mà mỗi khi cần bạn chỉ cần gọi nó ra và thêm các thông số cần thiết là có thể chạy được.

Điều này giúp bạn có thể tuỷ chỉnh giao diện, trang bài viết, trang lưu trữ,.. theo ý thích một cách dễ dàng. Thậm chí nếu bạn rành về giao diện html, bạn có thể chuyển nó thành giao diện WordPress nhanh chóng với các hàm có sẵn.

Bài viết này giới thiệu một vài hàm có sẵn liên quan đến bài viết để bạn có thể sử dụng khi tuỳ biến giao diện WordPress.

CODE LẤY BÀI POST

Code lấy bài viết mặc định

Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category.

  • post_status=publish: lấy bài viết đã được công bố
  • showposts=10: lấy 10 bài viết mới nhất
  • cat=1:  chỉ lấy các bài viết có cat_id (id danh mục) bằng 1

Code lấy danh sách chuyên mục

Đây là đoạn code lấy danh sách các chuyên mục, ‘taxonomy’ => ‘category’ có nghĩa là lấy theo category.

CODE DANH SÁCH BÀI VIẾT

Code lấy bài viết cùng chuyên mục

Code bài viết liên quan

Hiển thị bài viết liên quan theo tag

Hiển thị vài viết liên quan theo category

2 đoạn code hiển thị bài viết liên quan thường được đặt dưới nội dung bài viết, tức phần dưới của file single.php. Tuỳ từng giao diện khác nhau, mà file hiển thị bài viết sẽ có thể khác nhau, nhưng hầu hết mặc định đều phải thông qua file single.php. Nếu bạn không thấy code hiển thị bài viết trong file single.php, nó sẽ load các template khác, bạn dựa theo đường dẫn đó để tìm các template hiển thị bài viết đơn để chỉnh sửa.

Với các đoạn code này, kết hợp với html + CSS, bạn sẽ có thể tuỳ biến giao diện trang danh mục, trang bài viết theo ý thích của mình.

div>

You may also like

Bình chọn

avatar